Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty Klub Integracji Spo?ecznej

Klub Integracji Spo?ecznej

Email Drukuj PDF
Funkcjonujący trzeci rok przy Stowarzyszeniu Klub Integracji Społecznej - wspiera i aktywizuje kolejne grupy uczestników KIS. W zajęciach integracyjno-edukacyjnych w poniedziałki i środy biorą udział osoby bezrobotne z terenu m. Zamość oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, skierowane na podstawie zawartych kontraktów socjalnych.

Okres letni to nie tylko sezon wypoczynku, dla Klubu to czas intensywnej pracy. Przybywają coraz to nowi uczestnicy, z różnymi oczekiwaniami, a często z nadzieją na podniesienie aktywności zawodowej.

Są uświadamiani, że uczestnictwo w zajęciach KIS jest ,,pracą nad sobą? i wiąże się z:
 • podejmowaniem większej aktywności
 • podnoszeniem motywacji własnej
 • ukierunkowaniem aktywności w stronę zawodową
 • podnoszeniem poziomu kompetencji społecznych i zawodowych (lepsza samoocena i prezentacja siebie, poznanie i wykorzystanie aktywnych metod poszukiwania pracy)
 • rozwijaniem postawy proaktywnej, wzmacnianiem postawy odpowiedzialnej.
Z uczestnikami KIS pracują specjaliści:
 • Małgorzata Bakuniak - pedagog, prowadząca zajęcia rozwijające kreatywność i formy rekreacyjne,
 • Janina Wojtowicz ? realizatorka zajęć usprawniających komunikację werbalną i niewerbalną, asertywność,
 • Aneta Kozieł ? psycholog, doradca zawodowy, pobudzająca do działania w zakresie motywacji i pozytywnego myślenia, kontaktów z pracodawcami,
 • Ks. Tomasz Bazan ? prowadzący warsztaty rozwoju duchowego; dokąd zmierzam? lepsze poznanie siebie, cele życiowe,
 • Małgorzata Greszta-Porębska ? koordynator prowadzący KIS, przyjmująca uczestników, czuwająca nad programem KIS, zbierająca bieżące potrzeby klubowiczów, angażująca zespół wspomagający realizację zadania,
 • ...

Wyżej wymienione osoby nie wyczerpują listy specjalistów i gości współrealizujących zajęcia istotne dla procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników Klubu.

Uczestnicy KIS to osoby, które potrzebują wsparcia, pobudzania do działania i wzmocnienia poczucia, że mogą jeszcze otrzymać ,,nową szansę? w życiu społeczno-zawodowym i przekonują się, że warto o taką szansę zabiegać. Tak sformułowane zadanie spełnia oprócz specjalistów prowadzących zajęcia również tworzona i aktywnie działająca samopomocowa grupa wsparcia.

Działalność Klubu wspierana jest przez partnerów realizacji zadania: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

Od czerwca br. Stowarzyszenie SNSwZ realizuje projekt: ,,Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej? w ramach Programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu? dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00