Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty Klub Integracji Spo?ecznej

Klub Integracji Spo?ecznej

Email Drukuj PDF
Funkcjonujący trzeci rok przy Stowarzyszeniu Klub Integracji Społecznej - wspiera i aktywizuje kolejne grupy uczestników KIS. W zajęciach integracyjno-edukacyjnych w poniedziałki i środy biorą udział osoby bezrobotne z terenu m. Zamość oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, skierowane na podstawie zawartych kontraktów socjalnych.

Okres letni to nie tylko sezon wypoczynku, dla Klubu to czas intensywnej pracy. Przybywają coraz to nowi uczestnicy, z różnymi oczekiwaniami, a często z nadzieją na podniesienie aktywności zawodowej.

Są uświadamiani, że uczestnictwo w zajęciach KIS jest ,,pracą nad sobą? i wiąże się z:
 • podejmowaniem większej aktywności
 • podnoszeniem motywacji własnej
 • ukierunkowaniem aktywności w stronę zawodową
 • podnoszeniem poziomu kompetencji społecznych i zawodowych (lepsza samoocena i prezentacja siebie, poznanie i wykorzystanie aktywnych metod poszukiwania pracy)
 • rozwijaniem postawy proaktywnej, wzmacnianiem postawy odpowiedzialnej.
Z uczestnikami KIS pracują specjaliści:
 • Małgorzata Bakuniak - pedagog, prowadząca zajęcia rozwijające kreatywność i formy rekreacyjne,
 • Janina Wojtowicz ? realizatorka zajęć usprawniających komunikację werbalną i niewerbalną, asertywność,
 • Aneta Kozieł ? psycholog, doradca zawodowy, pobudzająca do działania w zakresie motywacji i pozytywnego myślenia, kontaktów z pracodawcami,
 • Ks. Tomasz Bazan ? prowadzący warsztaty rozwoju duchowego; dokąd zmierzam? lepsze poznanie siebie, cele życiowe,
 • Małgorzata Greszta-Porębska ? koordynator prowadzący KIS, przyjmująca uczestników, czuwająca nad programem KIS, zbierająca bieżące potrzeby klubowiczów, angażująca zespół wspomagający realizację zadania,
 • ...

Wyżej wymienione osoby nie wyczerpują listy specjalistów i gości współrealizujących zajęcia istotne dla procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników Klubu.

Uczestnicy KIS to osoby, które potrzebują wsparcia, pobudzania do działania i wzmocnienia poczucia, że mogą jeszcze otrzymać ,,nową szansę? w życiu społeczno-zawodowym i przekonują się, że warto o taką szansę zabiegać. Tak sformułowane zadanie spełnia oprócz specjalistów prowadzących zajęcia również tworzona i aktywnie działająca samopomocowa grupa wsparcia.

Działalność Klubu wspierana jest przez partnerów realizacji zadania: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

Od czerwca br. Stowarzyszenie SNSwZ realizuje projekt: ,,Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej? w ramach Programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu? dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09