Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Archiwum Klub Integracji Społecznej animatorem przedsiębiorczości

Klub Integracji Społecznej animatorem przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu kontynuuje swoje działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Po rekrutacji przeprowadzonej we współpracy z pracownikami MCPR w Zamościu 20 stycznia 2011 roku I grupa KIS rozpoczęła zajęcia integracyjno-edukacyjne. Mając na względzie rozszerzenie oferty edukacyjnej wzmocniono dotychczasowe zajęcia zadaniami projektu "Dziewięć miesięcy dla przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie i Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Grupa rozpoczęła cykl zajęć kursem komputerowym obejmującym wykorzystanie obsługi komputera z Internetem w życiu codziennym i zawodowym.

Uczestnicy mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości i umiejętności w cyklu szkoleniowo-warsztatowym w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Praktycznie poznają zasady tworzenia spółdzielni socjalnej poprzez układanie biznesplanu i niezbędnej dokumentacji. Chętni do utworzenia indywidualnej działalności gospodarczej otrzymują informacje dotyczące źródeł i zasad pozyskiwania środków na działalność. Przewidziane są również zajęcia warsztatowe z komunikacji i motywacji.
Uczestnikom KIS oferowane są usługi doradcze indywidualne i grupowe oraz przewidziane praktyki zawodowe u pracodawców. Zapewniamy materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne oraz poczęstunek i serwis kawowy.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41