Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Archiwum Klub Integracji Społecznej animatorem przedsiębiorczości

Klub Integracji Społecznej animatorem przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu kontynuuje swoje działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Po rekrutacji przeprowadzonej we współpracy z pracownikami MCPR w Zamościu 20 stycznia 2011 roku I grupa KIS rozpoczęła zajęcia integracyjno-edukacyjne. Mając na względzie rozszerzenie oferty edukacyjnej wzmocniono dotychczasowe zajęcia zadaniami projektu "Dziewięć miesięcy dla przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie i Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Grupa rozpoczęła cykl zajęć kursem komputerowym obejmującym wykorzystanie obsługi komputera z Internetem w życiu codziennym i zawodowym.

Uczestnicy mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości i umiejętności w cyklu szkoleniowo-warsztatowym w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Praktycznie poznają zasady tworzenia spółdzielni socjalnej poprzez układanie biznesplanu i niezbędnej dokumentacji. Chętni do utworzenia indywidualnej działalności gospodarczej otrzymują informacje dotyczące źródeł i zasad pozyskiwania środków na działalność. Przewidziane są również zajęcia warsztatowe z komunikacji i motywacji.
Uczestnikom KIS oferowane są usługi doradcze indywidualne i grupowe oraz przewidziane praktyki zawodowe u pracodawców. Zapewniamy materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne oraz poczęstunek i serwis kawowy.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09