Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Zakończenie PAL

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w dniu 30 listopada 2012r. zakończyło realizację zadania Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w 2012 roku w zakresie wsparcia osób pozostających bez pracy "Przeciw wykluczeniu". Realizacja zadania trwała 3,5 miesiąca, w którym uczestniczyło 13 mieszkańców Zamościa korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pozostających bez pracy. W okresie od 10 września do 30 listopada 10 osób wykonywało pracę w ramach prac społecznie użytecznych, których organizatorem było Stowarzyszenie. Dzięki tej formie zatrudnienia wspieranego uczestnicy podnieśli swoje umiejętności zawodowe, co w przyszłości wzmocni ich szanse do powrotu na rynek pracy. W pierwszych dniach października "Promykowa Ekipa" przeprowadziła akcję aktywności lokalnej na Osiedlu Promyk.

 

Podczas wizyty studyjnej do Bałtowa osoby wspierane zapoznały się z dobrymi praktykami ekonomii społecznej.

W dniach 22-25 października 2012r. uczestnicy zadania w ramach reintegracji społeczno - zawodowej wzięli udział w kursie: Podstawy obsługi komputera z Internetem. W trakcie ćwiczeń uczestnicy tworzyli dokumenty jak również serfowali po Internecie . Każdy uczestnik założył własną skrzynkę e-mail, podejmował próby wysyłania poczty drogą elektroniczną.

Podjęte działania grupowe przyczyniły się do pogłębienia pozytywnych relacji międzyludzkich i wzmocnienia szans na lokalnym rynku pracy. Wyrazem wdzięczności uczestników dla Stowarzyszenia był list z podziękowaniami złożony na ręce Prezesa SNSwZ.
Na zakończenie osoby biorące udział w zadaniu otrzymały zaświadczenia oraz gadżety i upominki.

 

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41