Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Zakończenie PAL

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w dniu 30 listopada 2012r. zakończyło realizację zadania Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w 2012 roku w zakresie wsparcia osób pozostających bez pracy "Przeciw wykluczeniu". Realizacja zadania trwała 3,5 miesiąca, w którym uczestniczyło 13 mieszkańców Zamościa korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pozostających bez pracy. W okresie od 10 września do 30 listopada 10 osób wykonywało pracę w ramach prac społecznie użytecznych, których organizatorem było Stowarzyszenie. Dzięki tej formie zatrudnienia wspieranego uczestnicy podnieśli swoje umiejętności zawodowe, co w przyszłości wzmocni ich szanse do powrotu na rynek pracy. W pierwszych dniach października "Promykowa Ekipa" przeprowadziła akcję aktywności lokalnej na Osiedlu Promyk.

 

Podczas wizyty studyjnej do Bałtowa osoby wspierane zapoznały się z dobrymi praktykami ekonomii społecznej.

W dniach 22-25 października 2012r. uczestnicy zadania w ramach reintegracji społeczno - zawodowej wzięli udział w kursie: Podstawy obsługi komputera z Internetem. W trakcie ćwiczeń uczestnicy tworzyli dokumenty jak również serfowali po Internecie . Każdy uczestnik założył własną skrzynkę e-mail, podejmował próby wysyłania poczty drogą elektroniczną.

Podjęte działania grupowe przyczyniły się do pogłębienia pozytywnych relacji międzyludzkich i wzmocnienia szans na lokalnym rynku pracy. Wyrazem wdzięczności uczestników dla Stowarzyszenia był list z podziękowaniami złożony na ręce Prezesa SNSwZ.
Na zakończenie osoby biorące udział w zadaniu otrzymały zaświadczenia oraz gadżety i upominki.

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09