Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktualności PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU

Traktując priorytetowo: wspieranie inicjatyw społecznych i współdziałanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, Zarząd Stowarzyszenia NOWA SZANSA w Zamościu w dniu 23 listopada 2011r. w Janowie Lubelskim uczestniczył w podpisaniu partnerskiej umowy. Zawarto Porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na terenie Województwa Lubelskiego. Partnerzy tej inicjatywy: Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus" w Janowie Lubelskim, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w Dubience oraz nasze Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu. Porozumienie stanowi wstępny przyczynek do utworzenia na terenie województwa lubelskiego: Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

Dnia 24 listopada br. Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu w ramach promowania nowych form gospodarowania i samozatrudnienia gościło uczestników wizyty studyjnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie miało charakter edukacyjno-poznawczy. Głównym obszarem zainteresowań była spółdzielczość socjalna w Regionie. Stowarzyszenie SNSwZ od początku funkcjonowania stanowi skuteczną i znaczącą Jednostkę Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej, do której zwracają się osoby fizyczne i podmioty zainteresowane otrzymaniem praktycznego wsparcia.

Uczestnicy spotkali się z ciepłym przyjęciem z przekazem wiedzy i stymulacją działań ze strony: Kazimierza Wojtowicza - Prezesa Zarządu Głównego SNSwZ i Dariusza Stecia - Prezesa Spółdzielni Socjalnej PARTNER. Prezes reprezentujący nowo powstałą spółdzielnię, funkcjonującą w Zamościu, przedstawił genezę i przybliżył kierunki działalności oraz perspektywy rozwoju dla tego specyficznego podmiotu ekonomii społecznej.

Po dawce wiedzy z kręgu spółdzielczości socjalnej wizytującym zapewniono spacer po Zamojskiej Starówce i komediowe wrażenia z projekcji filmu: "Listy do M".

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41