Program aktywności lokalnej' 2010 (Pal'2010)

Poniedziałek, 05. Lipiec 2010 22:23 Nowa Szansa
Drukuj

Nie daj się wykosić ?
StowarzyszenieMiejskie Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację zadania Prezydenta Miasta Zamość pt. Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość w roku 2010 (PAL?10).

Wdrażanie zadania w okresie czerwiec ? listopad br. ma przynieść konkretne efekty: podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych 15 osób korzystających z pomocy społecznej przy użyciu instrumentów aktywnej integracji z inicjowaniem aktywności lokalnej przez partnerskie działania na terenie 2 osiedli zamojskich.

Promocja zadania w lokalnych mediach, na zamojskich osiedlach, stronach internetowych partnerów ma sprzyjać włączeniu się 3 sektorów w proces integracyjny, celem podniesienia jakości życia osób objętych aktywizacją i wsparciem. Działaniem innowacyjnym jest wsparcie bezpośrednich uczestników zadania, ale także ich rodzin.
Czerwiec był okresem wzmożonych działań partnerów (SNSwZ 
i MCPR) związanych z procesem rekrutacji, powołania zespołu realizacji, uzgodnienia programu zajęć i spotkań. Formowanie grupy docelowej odbywa się w ścisłej współpracy między partnerami i jest kluczowym momentem dla realizacji zadania. Zgłaszają się osoby z różnym nastawieniem i oczekiwaniami - wśród nich są osoby, które wcześniej uczestniczyły w podobnych przedsięwzięciach, jak również te, które 
o programie dowiedziały się w pomocy społecznej lub pocztą pantoflową, jest to dla nich coś nowego. Zajęcia merytoryczne będą odbywały się we wtorki w godz.13:00 - 18:00; w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Św. Piątka 24 
w Zamościu (15 dni).
Od 6 lipca br. rozpoczynamy zajęcia z uczestnikami PAL?10 w oparciu o przyjęty Program zajęć edukacyjno-integracyjnych (w odnośniku), który jest bogaty i różnorodny. Każdy uczestnik ma szansę na zdobycie pożytecznej wiedzy, nowych umiejętności, nawiązania nowych kontaktów, odbudowania relacji w lokalnym środowisku. Poczynając od spotkań, warsztatów integracyjnych przez aktywizację zawodową pobudzimy do aktywności i rozwoju uczestników zadania w kilku wymiarach. Jak pokazuje praktyka, kompleksowe wsparcie z równoległym uruchomieniem form zatrudnienia wspieranego: Prace społecznie użytecznestaże dla dorosłych i działania o charakterze środowiskowym przywrócą część z nich do aktywnego funkcjonowania w społeczności lokalnej. W ramach zadania przeprowadzimy kurs komputerowy, spotkanie integracyjne na zamojskim osiedlu, a w listopadzie planujemy debatę w Ratuszu Zamojskim 
z udziałem przedstawicieli 3 sektorów. Zarezerwowaliśmy czas na pożyteczną zabawę i relaks, piknik z rodzinami uczestników, dwudniowy wyjazd integracyjny do gospodarstwa agroturystycznego Budziarze 
k/ Biszczy.
Wsparcie tego typu ma sens, należy bowiem ciągle przekonywać
i zachęcać, promować formy integracji społecznej, zatrudnienia wspieranego oraz pracę środowiskową. Idea jest słuszna, integruje i uczy odpowiedzialności osoby objęte wsparciem, powoduje zmianę postaw
i zachowań - od nieufności do zaradności życiowej.
Wypracowane formy mają na celu zmianę postaw z biernej na aktywną zarówno ze strony osób objętych wsparciem (15 uczestników), jak i osób wspierających i decyzyjnych. Zakładany rezultat dotyczy również rozszerzenie partnerstwa lokalnego, gdzie dobrowolność udziału, równość, wspólne cele, włączenie mieszkańców do działań partnerskich, zaangażowanie i praca - będą stanowiły o potencjale ?utraconych wspólnych korzyściach?.


PROGRAM  ZAJĘĆ

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja projektów systemowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Poddział. 7.1.1 /7.1.2.