Klub Integracji Spo?ecznej

Środa, 08. Lipiec 2009 12:28 Nowa Szansa
Drukuj
Funkcjonujący trzeci rok przy Stowarzyszeniu Klub Integracji Społecznej - wspiera i aktywizuje kolejne grupy uczestników KIS. W zajęciach integracyjno-edukacyjnych w poniedziałki i środy biorą udział osoby bezrobotne z terenu m. Zamość oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, skierowane na podstawie zawartych kontraktów socjalnych.

Okres letni to nie tylko sezon wypoczynku, dla Klubu to czas intensywnej pracy. Przybywają coraz to nowi uczestnicy, z różnymi oczekiwaniami, a często z nadzieją na podniesienie aktywności zawodowej.

Są uświadamiani, że uczestnictwo w zajęciach KIS jest ,,pracą nad sobą? i wiąże się z: Z uczestnikami KIS pracują specjaliści:
  • Małgorzata Bakuniak - pedagog, prowadząca zajęcia rozwijające kreatywność i formy rekreacyjne,
  • Janina Wojtowicz ? realizatorka zajęć usprawniających komunikację werbalną i niewerbalną, asertywność,
  • Aneta Kozieł ? psycholog, doradca zawodowy, pobudzająca do działania w zakresie motywacji i pozytywnego myślenia, kontaktów z pracodawcami,
  • Ks. Tomasz Bazan ? prowadzący warsztaty rozwoju duchowego; dokąd zmierzam? lepsze poznanie siebie, cele życiowe,
  • Małgorzata Greszta-Porębska ? koordynator prowadzący KIS, przyjmująca uczestników, czuwająca nad programem KIS, zbierająca bieżące potrzeby klubowiczów, angażująca zespół wspomagający realizację zadania,
  • ...

Wyżej wymienione osoby nie wyczerpują listy specjalistów i gości współrealizujących zajęcia istotne dla procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników Klubu.

Uczestnicy KIS to osoby, które potrzebują wsparcia, pobudzania do działania i wzmocnienia poczucia, że mogą jeszcze otrzymać ,,nową szansę? w życiu społeczno-zawodowym i przekonują się, że warto o taką szansę zabiegać. Tak sformułowane zadanie spełnia oprócz specjalistów prowadzących zajęcia również tworzona i aktywnie działająca samopomocowa grupa wsparcia.

Działalność Klubu wspierana jest przez partnerów realizacji zadania: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

Od czerwca br. Stowarzyszenie SNSwZ realizuje projekt: ,,Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej? w ramach Programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu? dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY.