KIS - pozytywnie zintegrowani

Piątek, 26. Sierpień 2011 10:06 Nowa Szansa
Drukuj

Wycieczka po Roztoczu dnia 25 lipca 2011r. zakończyła cykl zajęć integracyjno-edukacyjnych dla uczestników  II grupy KIS 2011. Uczestnicy zwiedzili XVIII-wieczną Kaplicę na Wodzie w Krasnobrodzie, gdzie mieli okazję spróbować źródlanej wody, która według opinii miejscowej ludności ma właściwości lecznicze. Przeszli  szlakiem  turystycznym "Szumy" rzeka Tanew, obok wsi Rebizanty ze  wspólnym grillowaniem nad brzegiem rzeki.

 

Uczestnicy rozpoczęli zajęcia 28 kwietnia 2011r. Po wstępnej integracji odbyły się zajęcia edukacyjno-integracyjne m.in.:  wzmacniające poczucie  motywacji do działania  w życiu osobistym  i zawodowym. Przeprowadzono warsztaty z samopoznania "kim jestem i jaki jestem",  komunikacji interpersonalnej, asertywności i pozytywnego myślenia. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym pozwoliły uczestnikom poznać strategie określania celów życiowych i analizę własnych zasobów. W ramach usług doradczych w tym zakresie opracowano Indywidualne Plany Działania. Zajęcia ze specjalistą z Urzędu Pracy w Zamościu poszerzyły wiedzę o rynku pracy i aktywnych metodach poszukiwania pracy.

Przedsiębiorczość  przedstawiono uczestnikom KIS pt.: "Dla kogo przedsiębiorczość społeczna?". Pracownik socjalny MCPR w Zamościu przybliżył uczestnikom możliwości wsparcia i świadczeń pomocy społecznej. Na spotkanie Klubu Integracji Społecznej zaproszono również pracownika ZUS co pozwoliło na poszerzenie wiedzy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Była również możliwość poznania zagadnień dotyczących rozwoju i polityki lokalnej. W trakcie spotkania p. Wanda Sędłak - radna Rady Miasta Zamościa powiedziała m.in. o planach renowacji Starego Miasta i pracach prowadzonych na osiedlu Powiatowa, które poprawią jakość życia mieszkańców.

Chętnie wspomagający działalność SNSwZ ks. dr Eugeniusz Derdziuk poprowadził spotkanie dające wsparcie duchowe w pokonywaniu przeszkód życiowych i odkrywaniu wartości samego siebie. Dnia 12 maja 2011r. odbyła się w KIS wizyta studyjna w której uczestniczyli członkowie zarządu Stowarzyszenia Bezrobotnych i Bezdomnych TĘCZA z Kopina k/ Łęcznej. Przybyli goście uczestniczyli razem z "klubowiczami" w zajęciach a następnie wspólnie udali się na zwiedzanie Starówki Zamojskiej.

Uczestnicy 2 grupy KIS otrzymali dalsze wsparcie poprzez aktywizację zawodową t.j.:

- p. Anna podwyższa kwalifikacje zawodowe w PGK Sp. z o.o.,

- p. Katarzyna, p. Marek, p. Izabela odbywają prace społecznie użyteczne w jednostkach samorządu lokalnego.

Koordynator KIS