Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty PROWADZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ '2009

PROWADZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ '2009

Email Drukuj PDF

 

Stowarzyszenie SNSwZ, kolejny rok prowadzi Klub Integracji Społecznej (KIS) przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu i realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Mieście Zamość. Klub jest jednostką wsparcia dla osób doświadczających wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem.

Celem funkcjonowania tej jednostki jest świadczenie usług, prowadzenie działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i życiowej osób bezrobotnych, będących uczestnikami Klubu.

W styczniu 2009 r. chęć udziału w zajęciach Klubu, zgłosiło 15 osób, gotowych do uczestnictwa 
w zajęciach aktywizujących oraz do podjęcia i wykonywania prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej.

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników KIS, tą formą aktywizacji i wsparcia, Stowarzyszenie SNSwZ wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miasta Zamość. Doceniając znaczenie tej formy aktywizacji jako sprawdzonego i istotnego narzędzia, w powrocie do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzeby uczestników KIS, postanowiło zorganizować i prowadzić instrumenty zatrudnienia socjalnego w 2009 r. Prace społecznie użyteczne, roboty publiczne są ważnymi elementami aktywizacji osób bezrobotnych. Osoby, które czują się zmotywowane do odmiany swojej sytuacji życiowej chętnie podejmą te formy wsparcia. W oparciu o ?dobre praktyki KIS? zasadne jest zastosowanie instrumentów aktywizacyjnych względem nowych osób w Klubie, którym również Stowarzyszenie pragnie zaoferować NOWĄ SZANSĘ w procesie reintegracji społeczno-zawodowej.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41