Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty PROWADZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ '2009

PROWADZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ '2009

Email Drukuj PDF

 

Stowarzyszenie SNSwZ, kolejny rok prowadzi Klub Integracji Społecznej (KIS) przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu i realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Mieście Zamość. Klub jest jednostką wsparcia dla osób doświadczających wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem.

Celem funkcjonowania tej jednostki jest świadczenie usług, prowadzenie działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i życiowej osób bezrobotnych, będących uczestnikami Klubu.

W styczniu 2009 r. chęć udziału w zajęciach Klubu, zgłosiło 15 osób, gotowych do uczestnictwa 
w zajęciach aktywizujących oraz do podjęcia i wykonywania prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej.

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników KIS, tą formą aktywizacji i wsparcia, Stowarzyszenie SNSwZ wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miasta Zamość. Doceniając znaczenie tej formy aktywizacji jako sprawdzonego i istotnego narzędzia, w powrocie do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzeby uczestników KIS, postanowiło zorganizować i prowadzić instrumenty zatrudnienia socjalnego w 2009 r. Prace społecznie użyteczne, roboty publiczne są ważnymi elementami aktywizacji osób bezrobotnych. Osoby, które czują się zmotywowane do odmiany swojej sytuacji życiowej chętnie podejmą te formy wsparcia. W oparciu o ?dobre praktyki KIS? zasadne jest zastosowanie instrumentów aktywizacyjnych względem nowych osób w Klubie, którym również Stowarzyszenie pragnie zaoferować NOWĄ SZANSĘ w procesie reintegracji społeczno-zawodowej.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09