Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty PROWADZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ '2009

PROWADZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ '2009

Email Drukuj PDF

 

Stowarzyszenie SNSwZ, kolejny rok prowadzi Klub Integracji Społecznej (KIS) przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu i realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Mieście Zamość. Klub jest jednostką wsparcia dla osób doświadczających wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem.

Celem funkcjonowania tej jednostki jest świadczenie usług, prowadzenie działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i życiowej osób bezrobotnych, będących uczestnikami Klubu.

W styczniu 2009 r. chęć udziału w zajęciach Klubu, zgłosiło 15 osób, gotowych do uczestnictwa 
w zajęciach aktywizujących oraz do podjęcia i wykonywania prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej.

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników KIS, tą formą aktywizacji i wsparcia, Stowarzyszenie SNSwZ wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miasta Zamość. Doceniając znaczenie tej formy aktywizacji jako sprawdzonego i istotnego narzędzia, w powrocie do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzeby uczestników KIS, postanowiło zorganizować i prowadzić instrumenty zatrudnienia socjalnego w 2009 r. Prace społecznie użyteczne, roboty publiczne są ważnymi elementami aktywizacji osób bezrobotnych. Osoby, które czują się zmotywowane do odmiany swojej sytuacji życiowej chętnie podejmą te formy wsparcia. W oparciu o ?dobre praktyki KIS? zasadne jest zastosowanie instrumentów aktywizacyjnych względem nowych osób w Klubie, którym również Stowarzyszenie pragnie zaoferować NOWĄ SZANSĘ w procesie reintegracji społeczno-zawodowej.

 

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020  Wsparcie i pom...

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00
 • Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

  Wtorek, 28. Lipiec 2020 00:00
 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18