Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej

Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej

Email Drukuj PDF

Od czerwca br. Stowarzyszenie SNSwZ realizuje projekt: ,,Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej? w ramach Programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu? dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników i promocja projektu. Działaniem inaugurującym realizację projektu był wyjazd integracyjno-edukacyjny do Częstochowy. Działania koncentrują się na grupie 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z terenu m. Zamość (bezrobotni, bezdomni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej).

Osoby zapraszane do projektu skorzystają z:

 • bezpłatnych kursów: kursu ,,Komputer bliższy nam? i kursu ,,Spółdzielnia socjalna lub stowarzyszenie- twoim miejscem pracy? ? podstawy tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych?,
 • wezmą udział w inspirujących wizytach studyjnych do przedsiębiorstw społecznych,
 • wezmą udział w spotkaniach grupy samopomocowej, warsztatach rozwoju duchowego,
 • oferty zajęć doszkalania zawodowego u pracodawcy.

Główny cel wdrażanego projektu: pomóc, przygotować i uświadomić zalety podejmowania działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Z pewnością uczestnicy projektu, będą mieli szansę na rozwój, poznanie i zaczerpnięcie innowacyjnych rozwiązań, które z przekonaniem w połączeniu z wysiłkiem własnym ? będą mogli przyswoić i wprowadzić w życie.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41