Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktualności ,,Unieś ciężar swojego bezrobocia"

,,Unieś ciężar swojego bezrobocia"

Email Drukuj PDF

Tegoroczne lato owocuje nie tylko w zbiory, radość tych, którzy odpoczywają, ale również czas wakacji stał się twórczy dla osób, które podjęły wyzwanie, aby unieść ciężar swojego bezrobocia.

04 sierpnia 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu odbyło się inauguracyjne spotkanie, rozpoczynające realizację projektu ?Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w realizacji kontraktów socjalnych? dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji Programu ?Aktywne formy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu?.

Małgorzata Greszta-Porębska koordynator projektu powitała nowych uczestników zadania, przedstawiła założenia i cele wdrażanego projektu. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy zadania, reprezentowani przez: Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Halinę Rycak, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Jana Kozyrę oraz innych przedstawicieli wyżej wymienionych urzędów.
Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisało siedemnaście osób, spełniających kryteria rekrutacji. To osoby długotrwale bezrobotne,korzystające ze świadczeń MCPR. W okresie sierpień ? grudzień 2010 r. grupa docelowa będzie brała udział w zajęciach aktywizującychspołecznie

i zawodowo, które maj? n
a celu merytoryczne przygotowanie uczestników projektu do podj?cia zatrudnienia wspieranego. W każdą środę osoby zagrożone wykluczeniem społecznym reintegrują się. Spotkania osóbbezrobotnych stają się okazją do opowiedzenia o swoich trudnościachzwiązanych z biernością zawodową, o lęku przed wyjściem do ludzi, o dezorganizacji czasowej. Okazuje się, że brak poczucia bycia potrzebnym, niemożność realizowania się poprzez pracę, są nieraz trudniejsze do zniesienia niż problemy finansowe. Dlatego pierwszym krokiem realizowanego zadania jest udział w zajęciach, które pozwalają na rozwój, zmianę swojej sytuacji życiowej ? począwszy od siebie.

W drugim etapie projektu uczestnicy podejmą jedną z form zatrudnienia wspieranego, jakim są: prace społecznie- użyteczne, staż dla dorosłych, roboty publiczne. Dzięki kompleksowym działaniom osoby długotrwale nieczynne zawodowo będą miały okazję powrócić na rynek pracy.

 

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020  Wsparcie i pom...

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00
 • Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

  Wtorek, 28. Lipiec 2020 00:00
 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18