Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Archiwum Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.:

 • SNSwZ wraz z Miastem Zamość (2 osoby prawne) planuje utworzenie Spółdzielni Socjalnej Przepis na Sukces, z rozpoczęciem działalności w II kwartale br. - przy możliwym wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Nowy Staw w Lublinie.
 • SNSwZ w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Zamościu zamierzają wdrażać nowe rozwiązanie instytucjonalne prowadzące do płynnego przejścia absolwentów Klubu Integracji Społecznej/CIS do zatrudnienia, z  umożliwieniem kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia, aż do pełnego usamodzielnienia ekonomicznego.
 • SNSwZ rozpoczęło realizację zadania publicz. ?Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej? dofinansowanego przez Prezydenta M. Zamość w kwocie: 42000,00 zł.   W styczniu prowadzimy spotkania z kandydatami, trwa rekrutacja do 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (I grupa) we współpracy z Partnerami. Rozpoczęcie realizacji działań merytorycznych proj. planowane jest od lutego tj. zajęcia/warsztaty/doradztwo ? na ile pozwolą obostrzenia epidemiologiczne M.Z. i GIS. związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Podmioty zatrudnienia socjalnego KIS/ CIS borykają się z problemem podtrzymania w aktywności uczest. oraz tworzenia ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście absolwentów do zatrudnienia u pracodawcy/ w spółdzielni socjalnej. Przy połączeniu sił   i potencjałów SNSwZ z Partnerem- CIS złożyło Ofertę w ogłoszonym konkursie Ministra Rodziny   i Polityki Społecznej pn. ?Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022?, z zamiarem aplikowania o realizację zadania z Priorytetu 2. Ścieżki reintegracji i o dotację z MRiPS.   Istnieje ryzyko prowadzenia zadań statutowych, w tym funkcjonowania KIS związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, uwarunkowane obostrzeniami epidemiologicznymi. Zamość liczy 62785 mieszkańców, z liczbą w pełni zaszczepionych 50,99% (dane 06.01.2022). Wszystkie działania są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, w tym organizacja pracy, spotkań, zajęć, etc. Warunki lokalowo-sanitarne Stowarzyszenia w wynajmowanym lokalu w CIS w Zamościu pozwalają na uczestnictwo do 15 uczestników, w bieżącym okresie.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00