Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu, realizuje projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia".

Projekt jest skierowany do 60 mieszka?cw Zamo?cia, b?d?cych w wieku aktywno?ci zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil pomocy w PUP).

W ramach projektu uczestnicy b?d? mieli mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w nast?puj?cych formach wsparcia i aktywizacji:

 • Praca socjalna (60 osb)
 • Doradztwo psychologiczne (20 osb)
 • Indywidualny Plan Dzia?ania (60 osb)
 • Reintegracja spo?eczno-zawodowa w Klubie Integracji Spo?ecznej (40 osb)
 • Prace Spo?ecznie U?yteczne (40 osb)
 • Szkolenie komputerowe ECDL (16 osb)
 • Szkolenia zawodowe ze stypendium (20 osb)
 • Sta?e zawodowe ze stypendium (30 osb)

Rekrutacja uczestnikw do I Edycji projektu (16 + 2 osoby) prowadzona jest we wrze?niu,

w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu.

Jeste? zainteresowany i spe?niasz warunki udzia?u w projekcie zapraszamy do kontaktu ze swoim pracownikiem socjalnym.

Najaktywniejsze osoby maj? szans? uzyska? zatrudnienie!

Ca?kowita warto?? projektu: 982 090,00 z?

Projekt wsp?finansowany ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, w kwocie 834 776,50 z?.

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31