Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Co za nami, w KIS

W KIS zbliżamy się do końca realizacji działań w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020, współfinans. ze źródeł krajowych.

I. W ramach proj. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego- edycja 2016" uczestnicy KIS chętnie uczestniczyli w zajęciach/warsztatach aktywnej integracji, akademii motywacji. Zostały zorganizowane i przeprowadzone 2 kursy zawodowe: "Konserwator terenów zewnętrznych i zielonych" (6 uczest.), "Konserwator powierzchni płaskich" (5 uczest.). Na kursach (zakres podstawowy- po 60 h) uczest. nabywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną i odbyli praktyki zawodowe w ramach prac społecznie użytecznych. Pan Zbigniew odbywał staż w Przedszkolu Miejskim nr 7 z O/Integracyj. w Zamościu. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z Miasta Zamość jest podtrzymany w zatrudnieniu.

Uczestnicy mieli możliwość spotkań i nawiązania kontaktów z pracodawcami: 2 spotkania odbyły się w Klubie i 2 kolejne u pracodawców. 
Ponadto w ramach zewnętrznych form integracji wraz z opiekunem odwiedzili Zamojskie ZOO, odbyli wizytę studyjną do Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.  
W ramach prowadzonej Kawiarenki dyskusyjnej "Solidarność społeczna- hasło czy rzeczywistość" (wrzesień-listopad) grupa robocza (8 uczest.) Partnerów zadaniowych podczas warsztatów/ mini debat diagnozowała przyczyny i skutki wykluczenia społecznego w Zamościu. 
Minidebaty i dyskusje pozwoliły na wzajemne poznanie się, zaprezentowania zakresów i obszarów wsparcia oraz realizowanych zadań - podnoszących jakość życia mieszkańców Zamościa, przez lokalny samorząd, pomoc społeczną, urząd pracy, część sektora pozarządowego z podmiotami ekonomii społecznej. Wypracowano założenia i tezy do broszury Zamojski Model Aktywnej Reintegracji.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

 

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

II. Działania partnerskiego proj. "Aktywne postawy młodzieży- podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska- edycja 2016 r." zostały zrealizowane. W okresie wrzesień-listopad w 4 zamojskich szkołach ponadgimnazjalnych były wdrażane 2 lokalne programy LPASM i LPPSM. W ramach integracji zewnętrznej uczest. odbyli zajęcia integracyjne w kręgielni, kinie i Zamojskim ZOO.  
W KIS dla 5 młodych uczest. był wdrażany LPPSM, w ramach zajęć/warsztatów. 
Cztery młode uczest. uczyły się systematyczności i odpowiedzialności, pracy zespołowej w ramach prac społecznie użytecznych- w LO Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.
Podsumowaniem proj. był konkurs pt. "Praktyczne aspekty przedsiębiorczości społecznej", w którym wzięły udział ekipy ze szkół objętych proj. i młodzi z KIS.

Zdjęcie 2-1Zdjęcie 2-2

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09