Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Realizacja projektu PAI przez SNSwZ

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie 01.09.-30.11.2014 realizuje pilotażowy projekt "Integracja społeczna bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2014 r. (PAI)".

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zrekrutował uczestników do udziału w projekcie. Na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach PAI ogłosił otwarty konkurs, do realizacji, którego wybrano SNSwZ.

Cel projektu to przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy, przygotowanie do radzenia sobie na trudnym regionalnym rynku - poprzez nabywanie i utrwalenie pożądanych przez pracodawców "kompetencji miękkich" w podjęciu pracy lub samozatrudnieniu.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu grupowych zajęć i warsztatów integracji społecznej oraz doradztwa indywidualnego z bezrobotnymi (o ustalonym profilu pomocy III) ukierunkowanej na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

 

Aktywną integracją objęto 90 osób (40 osób z Miasta Zamość i po 10 osób z Gminy Zamość, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Komarów Osada oraz Krasnobród). Zajęcia integracji społecznej są prowadzone przez doświadczonych 12 trenerów (specjalistów reintegracji społeczno-zawodowej Klubu Integracji Społecznej), w tym warsztaty nabywania umiejętności społecznych, motywacji, pozytywnego myślenia, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności oraz sposobów rozwiązywania konfliktów/ problemów, ponadto zajęcia kształtujące postawę proaktywną, z nabywaniem "kompetencji miękkich", planami działania w poszukiwaniu pracy, możliwościami zatrudnienia socjalnego oraz w podmiotach ekonomii społecznej (stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, firmy społeczne). Integracja społeczna każdej
z 9 grup trwa 2 miesiące i obejmuje 80 godzin/ grupa.

W ramach PAI prowadzona jest równolegle aktywizacja zawodowa uczestników, którzy kierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych (PSU) w wymiarze 40 godz. x 2 miesiące uczą się pracować zespołowo i bycia odpowiedzialnym. Organizatorami prac są instytucje użyteczności publicznej, w Zamościu i w/w gminach. Najbardziej aktywni uczestnicy zadania zostaną zarekomendowani do dalszego wsparcia przy użyciu różnorodnych instrumentów rynku pracy.

 

Autoprezentacja uczestników projektu wykonana podczas warsztatów.

 

Autoprezentacja uczestników projektu wykonana podczas warsztatów.

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia"

Informujemy iż od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbliżamy się do końca realizacji działań w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Społecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu przyjął w II półroczu 20...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w...

PAI'2015

  Wspólna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamościu na rzecz osób oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) ...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31