Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

Realizacja projektu PAI przez SNSwZ

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu (SNSwZ) w okresie 01.09.-30.11.2014 realizuje pilota?owy projekt "Integracja spo?eczna bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2014 r. (PAI)".

Powiatowy Urz?d Pracy w Zamo?ciu (PUP) we wsp?pracy z O?rodkami Pomocy Spo?ecznej zrekrutowa? uczestnikw do udzia?u w projekcie. Na realizacj? zadania publicznego w zakresie integracji spo?ecznej bezrobotnych, w ramach PAI og?osi? otwarty konkurs, do realizacji, ktrego wybrano SNSwZ.

Cel projektu to przywrcenie osb bezrobotnych na rynek pracy,przygotowanie do radzenia sobie na trudnym regionalnym rynku - poprzez nabywanie i utrwalenie po??danych przez pracodawcw "kompetencji mi?kkich" w podj?ciu pracy lub samozatrudnieniu.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu grupowych zaj?? i warsztatw integracji spo?ecznej oraz doradztwa indywidualnego z bezrobotnymi (o ustalonym profilu pomocy III) ukierunkowanej na kszta?towanie aktywnej postawy w ?yciu spo?ecznym i zawodowym.

Aktywn? integracj? obj?to 90 osb (40 osb z Miasta Zamo?? i po 10 osb z Gminy Zamo??, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Komarw Osada oraz Krasnobrd). Zaj?cia integracji spo?ecznej s? prowadzone przez do?wiadczonych 12 trenerw (specjalistw reintegracji spo?eczno-zawodowej Klubu Integracji Spo?ecznej), w tym warsztaty nabywania umiej?tno?ci spo?ecznych, motywacji, pozytywnego my?lenia, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywno?ci oraz sposobw rozwi?zywania konfliktw/ problemw, ponadto zaj?cia kszta?tuj?ce postaw? proaktywn?, z nabywaniem "kompetencji mi?kkich", planami dzia?ania w poszukiwaniu pracy, mo?liwo?ciami zatrudnienia socjalnego oraz w podmiotach ekonomii spo?ecznej (stowarzyszenia, sp?dzielnie socjalne, firmy spo?eczne). Integracja spo?eczna ka?dej
z 9 grup trwa 2 miesi?ce i obejmuje 80 godzin/ grupa.

W ramach PAI prowadzona jest rwnolegle aktywizacja zawodowa uczestnikw, ktrzy kierowani do wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych (PSU) w wymiarze 40 godz. x 2 miesi?ce ucz? si? pracowa? zespo?owo i bycia odpowiedzialnym. Organizatorami prac s? instytucje u?yteczno?ci publicznej, w Zamo?ciu i w/w gminach. Najbardziej aktywni uczestnicy zadania zostan? zarekomendowani do dalszego wsparcia przy u?yciu r?norodnych instrumentw rynku pracy.

Autoprezentacja uczestnikw projektu wykonana podczas warsztatw.

Autoprezentacja uczestnikw projektu wykonana podczas warsztatw.

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31