Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Realizacja projektu PAI przez SNSwZ

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie 01.09.-30.11.2014 realizuje pilotażowy projekt "Integracja społeczna bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2014 r. (PAI)".

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zrekrutował uczestników do udziału w projekcie. Na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach PAI ogłosił otwarty konkurs, do realizacji, którego wybrano SNSwZ.

Cel projektu to przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy, przygotowanie do radzenia sobie na trudnym regionalnym rynku - poprzez nabywanie i utrwalenie pożądanych przez pracodawców "kompetencji miękkich" w podjęciu pracy lub samozatrudnieniu.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu grupowych zajęć i warsztatów integracji społecznej oraz doradztwa indywidualnego z bezrobotnymi (o ustalonym profilu pomocy III) ukierunkowanej na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

 

Aktywną integracją objęto 90 osób (40 osób z Miasta Zamość i po 10 osób z Gminy Zamość, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Komarów Osada oraz Krasnobród). Zajęcia integracji społecznej są prowadzone przez doświadczonych 12 trenerów (specjalistów reintegracji społeczno-zawodowej Klubu Integracji Społecznej), w tym warsztaty nabywania umiejętności społecznych, motywacji, pozytywnego myślenia, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności oraz sposobów rozwiązywania konfliktów/ problemów, ponadto zajęcia kształtujące postawę proaktywną, z nabywaniem "kompetencji miękkich", planami działania w poszukiwaniu pracy, możliwościami zatrudnienia socjalnego oraz w podmiotach ekonomii społecznej (stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, firmy społeczne). Integracja społeczna każdej
z 9 grup trwa 2 miesiące i obejmuje 80 godzin/ grupa.

W ramach PAI prowadzona jest równolegle aktywizacja zawodowa uczestników, którzy kierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych (PSU) w wymiarze 40 godz. x 2 miesiące uczą się pracować zespołowo i bycia odpowiedzialnym. Organizatorami prac są instytucje użyteczności publicznej, w Zamościu i w/w gminach. Najbardziej aktywni uczestnicy zadania zostaną zarekomendowani do dalszego wsparcia przy użyciu różnorodnych instrumentów rynku pracy.

 

Autoprezentacja uczestników projektu wykonana podczas warsztatów.

 

Autoprezentacja uczestników projektu wykonana podczas warsztatów.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41