Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Realizacja projektu PAI przez SNSwZ

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie 01.09.-30.11.2014 realizuje pilotażowy projekt "Integracja społeczna bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2014 r. (PAI)".

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zrekrutował uczestników do udziału w projekcie. Na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach PAI ogłosił otwarty konkurs, do realizacji, którego wybrano SNSwZ.

Cel projektu to przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy, przygotowanie do radzenia sobie na trudnym regionalnym rynku - poprzez nabywanie i utrwalenie pożądanych przez pracodawców "kompetencji miękkich" w podjęciu pracy lub samozatrudnieniu.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu grupowych zajęć i warsztatów integracji społecznej oraz doradztwa indywidualnego z bezrobotnymi (o ustalonym profilu pomocy III) ukierunkowanej na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

 

Aktywną integracją objęto 90 osób (40 osób z Miasta Zamość i po 10 osób z Gminy Zamość, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Komarów Osada oraz Krasnobród). Zajęcia integracji społecznej są prowadzone przez doświadczonych 12 trenerów (specjalistów reintegracji społeczno-zawodowej Klubu Integracji Społecznej), w tym warsztaty nabywania umiejętności społecznych, motywacji, pozytywnego myślenia, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności oraz sposobów rozwiązywania konfliktów/ problemów, ponadto zajęcia kształtujące postawę proaktywną, z nabywaniem "kompetencji miękkich", planami działania w poszukiwaniu pracy, możliwościami zatrudnienia socjalnego oraz w podmiotach ekonomii społecznej (stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, firmy społeczne). Integracja społeczna każdej
z 9 grup trwa 2 miesiące i obejmuje 80 godzin/ grupa.

W ramach PAI prowadzona jest równolegle aktywizacja zawodowa uczestników, którzy kierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych (PSU) w wymiarze 40 godz. x 2 miesiące uczą się pracować zespołowo i bycia odpowiedzialnym. Organizatorami prac są instytucje użyteczności publicznej, w Zamościu i w/w gminach. Najbardziej aktywni uczestnicy zadania zostaną zarekomendowani do dalszego wsparcia przy użyciu różnorodnych instrumentów rynku pracy.

 

Autoprezentacja uczestników projektu wykonana podczas warsztatów.

 

Autoprezentacja uczestników projektu wykonana podczas warsztatów.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00