Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: "Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko - zamojskim", który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu - Partner wspierający.

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku.

GRUPA DOCELOWA:

 

 • 42 osoby fizyczne (w tym 21 kobiet) które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • 6 osób prawnych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, deklarujących zatrudnienie w każdej założonej spółdzielni min. 6 osób wymienionych w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

 

Preferowane będą osoby w wieku 15 - 30 lat (14 osób w tym 8 kobiet).

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

I. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

1. doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) - zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom/ uczestniczkom projektu, w tym zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych i doradczych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

2. szkolenia grupowe "Spółdzielnia socjalna - jak to zrobić?" (40 godz./grupę) z zakresu m.in. przygotowania teoretycznego i praktycznego do zakładania i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, m. in.: aspekty prawne i administracyjne, formułowanie strategii działania spółdzielni socjalnej, księgowość, marketing i promocja, biznesplan,

3. doradztwo grupowe (42 godz./grupę) z zakresu m.in. budowania struktury organizacyjnej, zarzą-dzania spółdzielnią, pomocy w opracowaniu wniosku, biznesplanu, statutu i dokumentów do KRS,

4. 42 szkolenia indywidualne w tym zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej zgodnie z diagnozą przeprowadzaną na doradztwie indywidualnym.

II. Wsparcie finansowe - środki finansowe na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej:

24 uczestników/ uczestniczek projektu (w tym 12 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na założenie spółdzielni socjalnej oraz 18 uczestników/ uczestniczek projektu (w tym 9 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na zatrudnienie w założonej spółdzielni socjalnej.

III. Wsparcie pomostowe

a) Objecie 42 uczestników/ uczestniczek podstawowym wsparciem pomostowym w kwocie: 1000 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;

b) Objęcie 42 uczestników/ uczestniczek przedłużonym wsparciem pomostowym w kwocie: 800 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego;

SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie specjalistycznych usług doradczo-szkoleniowych. Indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne (konsultacje tematyczne, jaki i pomoc ad hoc) udzielane przez doradców (opiekunów).

PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE (szkolenia i doradztwo) zaplanowane są na okres od marca do maja 2014 r. Wypłata środków finansowych planowana jest na maj-czerwiec 2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

KONTAKT

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 27, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32 fax. 84 627 01 17

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.fundacja.lublin.pl


Biura obsługi projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Zamościu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32

fax. 84 627 01 17

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

www.eslubelskie.pl


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Chełmie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

tel. 82 563 24 29

fax. 82 563 24 36

e-mail: chełm@fundacja.lublin.pl

www.wowes.pl


 

NGO wspierające proces rekrutacji i działań:

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00