Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Kobiety biorą własne sprawy w swoje ręce

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu kończy realizację zadania "Kobiety na swoim" współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013 - zadanie realizowane w IV kwartale br.

12 kobiet w listopadzie i grudniu odbyło cykl warsztatów "Zakładamy stowarzyszenie" (10-dni). Panie wraz ze specjalistami brały aktywny udział w określaniu: celów działalności tworzonego stowarzyszenia, nazwy, statutu i wyborze organów prowadzących. Założono organizację o nazwie: Stowarzyszenie Kobiety Na Swoim, która liczy 19 członków.

 

20 grudnia br. został wysłany wniosek do KRS w Świdniku, celem uzyskania osobowości prawnej. MISJĄ Stowarzyszenia Kobiety Na Swoim jest wszechstronny rozwój kobiet, ich rodzin oraz otoczenia poprzez kształtowanie warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Organizacja będzie realizowała swoje cele np. poprzez organizowanie i prowadzenie form opieki nad dziećmi i osobami potrzebującymi, Agencji opiekuńczej niań i opiekunów dziennych (zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech).

W dniu 18 grudnia 2013 odbyło się Seminarium promocyjne w "Zamoyskim Okrąglaku", w którym wzięli udział przedstawiciele 3-sektorów. Uczestnicy wysłuchali prelekcji m.in.: p. Jadwigi Machulewskiej- Dyrektora Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Miasta Zamość nt. "Możliwości współpracy samorządu z organizacjami III sektora- pilotażowe wdrażanie form opieki nad dziećmi do lat 3 np. opiekun dzienny". Pan Darek Steć - Prezes Stowarzyszenia "Jesteśmy z Tobą- Bądź z Nami", które prowadzi Żłobek "Radosna Kraina", przedstawił praktyczne wypełnianie niszy rynkowej w obszarze opieki nad dziećmi z partnerskim zagospodarowywaniem tej sfery życia w zamojskim środowisku.

 

W wyniku realizacji zadania Kobiety na swoim, następuje wzrost poziomu podmiotowości społecznej 12 kobiet, aktywizacja pań w życiu publicznym w Zamościu poprzez utworzenie nowej organizacji, a tym samym powodowania bycia aktywnym z możliwością zatrudnienia. 

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00