Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

"Kobiety na swoim"

W dniu 07 października 2013 w Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację projektu "Kobiety na swoim" współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009-2013). Projekt skierowany jest do 12 kobiet zamieszkałych na terenie miasta Zamość, uczestniczek/absolwentek Klubu Integracji Społecznej przy SNSwZ.

Celem jest przygotowanie kobiet do pracy z dziećmi, np. w charakterze opiekuna dziennego oraz utworzenie stowarzyszenia z uzyskaniem osobowości prawnej. Uczestniczki projektu biorą udział w warsztatach psychospołecznych i przygotowujących do pracy opiekuna dziennego. Wzięły udział w warsztacie podstaw medycyny ratunkowej - udzielanie 1-ej pomocy osobom dorosłym i dzieciom, w kursie podstaw obsługi komputera z Internetem.

Kolejnymi warsztatami prowadzącymi do funkcjonowania w formie zorganizowanej jest cykl "Zakładamy stowarzyszenie", który ma na celu założenie stowarzyszenia, ze złożeniem wniosku o rejestrację w KRS.
Podczas wizyty studyjnej do Kozłówki (28.11.2013) uczestniczki praktycznie się integrowały, nabyły wiedzę o czasach związanych z historią rodu Zamoyskich, co przyczyniło się do wzmocnienia więzi między przyszłymi członkiniami tworzonego stowarzyszenia.

W Zamojskim Ratuszu zostanie zorganizowane seminarium, aby wzmocnić współpracę 3-sektorów w pilotażowym wdrażaniu agencji usług opiekuńczych nad dziećmi oraz instytucji opiekuna dziennego.
Zadanie publiczne jest realizowane w okresie 07 października do 31 grudnia 2013 r.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41