Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

"Co za i przed nami"

Styczeń 2013 dla Stowarzyszenia był miesiącem intensywnej pracy, w szczególności:

 • rozliczenie się z zadań realizowanych w 2012r.,
 • rozpoczęcie pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, priorytetowo na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS) w 2013 oraz na działalność w nowych obszarach,
 • sformułowanie I grupy KIS (15 osób: bezrobotnych/ korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) i objęcie procesem reintegracji społeczno-zawodowej, przez co najmniej sześć miesięcy.

SNSwZ w minionym roku realizowało dwa projekty: "Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w realizacji kontraktów socjalnych" - edycja 2011/2012 oraz 2012/2013, współfinansowane ze środków budżetu państwa (MPiPS), dwa zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość: "Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Zamościu'2012" i "Program Aktywności Lokalnej na terenie M. Zamość w 2012 roku w zakresie wsparcia osób pozostających bez pracy - Przeciw wykluczeniu", oraz podwykonawstwo zadania PGK Sp.z o.o. - oczyszczanie opasek przyjezdniowych 43 ulic Zamościa.

Na różnych etapach podejmowania i realizacji w/w zadań brali udział wieloletni lokalni partnerzy: MCPR, PUP, Zarząd Os. "Promyk", OSiR oraz PGK Sp. z o.o. w Zamościu.
Od 6 lat "odbiorcami działań" w Stowarzyszeniu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub bezrobotne, mieszkańcy Zamościa. W ramach procesów aktywnej integracji w KIS i aktywizacji zawodowej 4 grup docelowych w 2012r. (52 osoby obejmowane wsparciem), z instrumentów zatrudnienia wspieranego skorzystało: 26 os. prace społecznie użyteczne, 9 os. staże u pracodawców oraz 12 os. z zatrudnienia okresowego.

Organizacja i prowadzenie form zatrudnienia wspieranego przez SNSwZ, umożliwiła uczestnikom uzyskiwanie dochodów, przyczyniając się do wzrostu dochodowości gospodarstw domowych, zwiększenia poczucia własnej wartości, na pozytywne relacje wewnątrzrodzinne. Składowymi aktywnej integracji były: seminaria i warsztaty wyjazdowe w Krasnobrodzie, wizyty studyjne uczestników KIS do Bałtowa, Krężnicy Jarej i Chełma, na Dolny Śląsk (zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej i partnerską współpracą).

W styczniu podjęto innowacyjne zadanie z pozyskaniem środków w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, co ewentualnie umożliwi rozszerzenie usług KIS - uruchomienia Instytucji opiekuna dziennego. Zadanie byłoby realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Zamość.

10 stycznia 2013 r. spotkanie rekrutacyjno-integracyjne rozpoczęło cykl edukacyjno - integracyjny z 15 osobową grupą KIS. Zajęcia merytoryczne odbywają się w każdą środę, są prowadzone przez personel kluczowy klubu, w ramach wolontariatu. Uczestnicy podczas zajęć otrzymują materiały dydaktyczne, serwis kawowy i gorące poczęstunki. Osoby wspierane, pozostające bez pracy ukierunkowane będą na kształtowanie postaw prospołecznych, uzyskają pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00