Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

"Promykowa Ekipa" w akcji

W ramach realizacji zadania Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w 2012 roku w zakresie wsparcia osób pozostających bez pracy "Przeciw wykluczeniu" w dniach 2-5 października 2012r. została przeprowadzona akcja aktywności lokalnej na Osiedlu Promyk w Zamościu. Animator lokalny wraz z "Promykową Ekipą" (13 osób) w pierwszym dniu akcji sadzili zakupione drzewka i krzewy ozdobne.

 

 

 

W kolejnych dniach porządkowali plac zabaw, 2 podwórka i posesje osób potrzebujących (osoby starsze i niepełnosprawne) mieszkańców Promyka, z pozytywnym odbiorem przez właścicieli posesji oraz zaciekawieniem innych na osiedlu. Działania zintegrowały grupę z częścią mieszkańców osiedla.

Na zakończenie "tygodniowej bytności" został zorganizowany mini - piknik, w czasie którego uczestnicy wraz z mieszkańcami osiedla brali udział w zabawach integracyjnych i konkursach, uczestnicy otrzymali drobne gadżety. Przy ognisku oceniali efekty swojej aktywności. W pikniku wzięli również udział przedstawiciele Zarządu Osiedla Promyk w Zamościu.

W dniach 12-13 października 2012 r. osoby objęte wsparciem w ramach tego zadania wyjechali wraz z opiekunami do Bałtowa. Wyjazd miał na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami ekonomii społecznej - praktyczne zetknięcie się z atrakcjami oferowanymi i prowadzonymi przez osoby samozatrudnione, które wywodzą się z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zobaczyli jak można dzięki zaangażowaniu i determinacji ożywić gospodarkę gminy i stworzyć nowe miejsca pracy. Dowiedzieli się, że na przestrzeni 10 lat utworzono w wyniku oddolnej inicjatywy 4 podmioty: Stowarzyszenie "Bałt", "Delta", "Allozaur", Fundacja "Partnerstwo Krzemienny Krąg" - podmioty ekonomii społecznej, które uzupełniając się stawiają na turystykę i rekreację.
Uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Park Jurajski, który powstał na terenie dawnego tartaku. Pani przewodnik opowiedziała historię powstania JuraParku.

Podróżując "amerykańskim schoolbusem" zwiedzili Zwierzyniec Bałtowski (Bałtowskie Safari) ostoję dzikiej zwierzyny, która żyje w naturalnym środowisku.

Uczestnicząc w spływie tratwą po rzece Kamiennej przekonali się, że rzekę można wykorzystać również jako atrakcję turystyczną tworząc tym samym kolejne miejsca pracy.


Uczestnicy wyjazdu byli pod wrażeniem oddolnych inicjatyw bałtowskiej społeczności.
Było to jednocześnie przyjemne i atrakcyjne spędzenie czasu. Wyrazem wdzięczności było pisemne podziękowanie dla organizatorów wizyty studyjnej.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00