Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Seminarium w Krasnobrodzie - razem możemy więcej

W ramach partnerskiej współpracy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" z Dubienki i Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu - realizujące oddzielne zadania MPiPS "Klub Integracji Społecznej partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych" zostało przeprowadzone seminarium w Krasnobrodzie  (20-22 września 2012 r.).
Podczas 3-dniowego pobytu, Partnerzy i kluczowi realizatorzy z udziałem 20 uczestników Klubów Integracji Społecznej z Wierzbicy i Zamościa (KIS) przeprowadzili spotkania integracyjne, warsztaty, panele dyskusyjne oraz wycieczkę po Roztoczu.

W pierwszym dniu przedstawiano dobre praktyki współpracy KIS z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Pani Małgorzata Żołyńska - dyr. MCPR Zamość przedstawiła zadania pomocy społecznej, z użyciem instrumentów aktywnej integracji, kontraktów socjalnych w procesach przywracania na otwarty rynek pracy i do lokalnych społeczności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W procesie reintegracji społeczno-zawodowej znaczącą rolę odgrywają Kluby Integracji Społecznej. Pan Kazimierz Wojtowicz - SNSwZ przedstawił absolwenta KIS: Waldka Wójcika (który był uczestnikiem klubu 2,5 roku), od roku pracuje i funkcjonuje samodzielnie. Pan Waldek przedstawił zebranym swoją ścieżkę aktywizacji zawodowej w KIS, która zakończyła się dla niego sukcesem. Zachęcał do aktywności i wiary we własne możliwości.

Dzień zakończono wspólnym grillowaniem, uczestnicy mimo chłodnego wieczoru dobrze się bawili, biorąc udział w zabawach i konkursach.

W drugim dniu przeprowadzono warsztaty integracyjno-aktywizujące z zakresu florystyki, prowadzone przez Panią A. Mędrek (Stowarzyszenie Stella). Pod fachowym okiem specjalisty, osoby, które wcześniej nie miały styczności ze sztuką bukieciarstwa, wykonały ciekawe aranżacje kwiatowe. Wykonanymi dziełami mogli się pochwalić także panowie. Pani Mędrek uczyła nas trudnej sztuki filcowania wełny, z której zostały wykonane modne kwiatowe broszki.

Po obiedzie uczestnicy seminarium odbyli wycieczkę po Roztoczu z przewodnikiem Panią Heleną Kasprzyk. Wiedzą i temperamentem pani przewodnik zafascynowała grupę, która niestrudzenie wędrowała nad brzegami "szumiącej Tanwi", wśród urokliwych starych dębów.

Sobotę poświęcono chełmskiemu i zamojskiemu rynkowi pracy. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: A. Nawrocka - dyr. i E. Celińska - PUP Chełm, M. Hawrylak - dyr. i J. Pietraś - PUP Zamość, E. Szczepańska - ZFIS. Swoją obecnością zaszczycili nas szanowni goście m.in. Pani Krystyna Wyrwicka - dyr. Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS, Pan Andrzej Trzeciecki - Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Pani Halina Rycak - dyr. MCPR w Zamościu.
Dyrektorzy A. Nawrocka i M. Hawrylak przedstawili aktualną sytuację na chełmskim i zamojskim rynku pracy. Dyskutowano nad możliwościami zatrudnienia, zastanawiano się nad barierami i przeszkodami w uzyskaniu pracy a możliwościami wsparcia Partnerów w podjęciu zatrudnienia. Warsztaty "Jak ograniczyć problem bezrobocia" prowadziły Panie: Ewa Szczepańska i Joanna Pietraś. Uczestnicy w grupach układali program walki z bezrobociem. Wymieniali między sobą spostrzeżenia i doświadczenia.

Seminarium oceniono jako udane i przydatne w procesie powrotu na trudne lokalne rynki pracy.
Kluczowi realizatorzy SNSwZ i Stowarzyszenia "Stella" serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i Partnerom za aktywny udział.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09