Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Seminarium w Krasnobrodzie - razem możemy więcej

W ramach partnerskiej współpracy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" z Dubienki i Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu - realizujące oddzielne zadania MPiPS "Klub Integracji Społecznej partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych" zostało przeprowadzone seminarium w Krasnobrodzie  (20-22 września 2012 r.).
Podczas 3-dniowego pobytu, Partnerzy i kluczowi realizatorzy z udziałem 20 uczestników Klubów Integracji Społecznej z Wierzbicy i Zamościa (KIS) przeprowadzili spotkania integracyjne, warsztaty, panele dyskusyjne oraz wycieczkę po Roztoczu.

W pierwszym dniu przedstawiano dobre praktyki współpracy KIS z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Pani Małgorzata Żołyńska - dyr. MCPR Zamość przedstawiła zadania pomocy społecznej, z użyciem instrumentów aktywnej integracji, kontraktów socjalnych w procesach przywracania na otwarty rynek pracy i do lokalnych społeczności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W procesie reintegracji społeczno-zawodowej znaczącą rolę odgrywają Kluby Integracji Społecznej. Pan Kazimierz Wojtowicz - SNSwZ przedstawił absolwenta KIS: Waldka Wójcika (który był uczestnikiem klubu 2,5 roku), od roku pracuje i funkcjonuje samodzielnie. Pan Waldek przedstawił zebranym swoją ścieżkę aktywizacji zawodowej w KIS, która zakończyła się dla niego sukcesem. Zachęcał do aktywności i wiary we własne możliwości.

Dzień zakończono wspólnym grillowaniem, uczestnicy mimo chłodnego wieczoru dobrze się bawili, biorąc udział w zabawach i konkursach.

W drugim dniu przeprowadzono warsztaty integracyjno-aktywizujące z zakresu florystyki, prowadzone przez Panią A. Mędrek (Stowarzyszenie Stella). Pod fachowym okiem specjalisty, osoby, które wcześniej nie miały styczności ze sztuką bukieciarstwa, wykonały ciekawe aranżacje kwiatowe. Wykonanymi dziełami mogli się pochwalić także panowie. Pani Mędrek uczyła nas trudnej sztuki filcowania wełny, z której zostały wykonane modne kwiatowe broszki.

Po obiedzie uczestnicy seminarium odbyli wycieczkę po Roztoczu z przewodnikiem Panią Heleną Kasprzyk. Wiedzą i temperamentem pani przewodnik zafascynowała grupę, która niestrudzenie wędrowała nad brzegami "szumiącej Tanwi", wśród urokliwych starych dębów.

Sobotę poświęcono chełmskiemu i zamojskiemu rynkowi pracy. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: A. Nawrocka - dyr. i E. Celińska - PUP Chełm, M. Hawrylak - dyr. i J. Pietraś - PUP Zamość, E. Szczepańska - ZFIS. Swoją obecnością zaszczycili nas szanowni goście m.in. Pani Krystyna Wyrwicka - dyr. Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS, Pan Andrzej Trzeciecki - Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Pani Halina Rycak - dyr. MCPR w Zamościu.
Dyrektorzy A. Nawrocka i M. Hawrylak przedstawili aktualną sytuację na chełmskim i zamojskim rynku pracy. Dyskutowano nad możliwościami zatrudnienia, zastanawiano się nad barierami i przeszkodami w uzyskaniu pracy a możliwościami wsparcia Partnerów w podjęciu zatrudnienia. Warsztaty "Jak ograniczyć problem bezrobocia" prowadziły Panie: Ewa Szczepańska i Joanna Pietraś. Uczestnicy w grupach układali program walki z bezrobociem. Wymieniali między sobą spostrzeżenia i doświadczenia.

Seminarium oceniono jako udane i przydatne w procesie powrotu na trudne lokalne rynki pracy.
Kluczowi realizatorzy SNSwZ i Stowarzyszenia "Stella" serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i Partnerom za aktywny udział.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00