Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Przeciw wykluczeniu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację zadania: Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w 2012 roku w zakresie wsparcia osób pozostających bez pracy "Przeciw wykluczeniu".
Zadanie publiczne realizowane w okresie 13.08.2012 do 30.11.2012 w formie wspierania realizacji zadania Prezydenta Miasta Zamość, współfinansow. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu systemowego MCPR w Zamościu z Działania 7.1. POKL.

W projekcie bierze udział 13 osób potrzebujących z miasta Zamościa, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Nabór został przeprowadzony wspólnie z pracownikami socjalnych MCPR i realizatorami zadania  SNSwZ.
W ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (KIS) prowadzony jest proces reintegracji społeczno-zawodowej z użyciem instrumentów aktywnej integracji, dostosowany do oczekiwań grupy, m.in. kurs podstaw obsługi komputera z Internetem.
Uczestnicy zadania biorą udział w zajęciach stacjonarnych (w każdy poniedziałek) oraz środowiskowych. Przez 3,5 m-ca skorzystają z wybranych warsztatów edukacyjno-integracyjnych, zawodowych oraz treningów, otrzymają wsparcie psychologa/doradcy zawodowego, radcy prawnego. Równolegle od 10 września br. 8 osób podjęło prace  społecznie użyteczne, których organizatorem jest Stowarzyszenie.
Pod koniec września i w październiku animator z częścią uczestników przeprowadzi akcję sprzątania podwórek osób starszych, porządkowania placu, sadzenia krzewów ozdobnych - w celu pobudzenia aktywności z poczuciem wspólnoty sąsiedzkiej oraz spotka się z mieszkańcami Osiedla Promyk i osobami mającymi wpływ na decyzje osiedlowe. Działania na osiedlu zakończy mini piknik integracyjny z określeniem efektów pracy w lokalnym środowisku.
Planowany wyjazd studyjny do Bałtowa (październik) w celu praktycznego zetknięcia się z dobrymi praktykami ekonomii społecznej (firm społecznych) połączony z rekreacją, podniesie kompetencje uczestników, będzie bodźcem do uzupełniania umiejętności lub kwalifikacji ułatwiających powrót na trudny zamojski rynek pracy.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00