Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Przeciw wykluczeniu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację zadania: Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w 2012 roku w zakresie wsparcia osób pozostających bez pracy "Przeciw wykluczeniu".
Zadanie publiczne realizowane w okresie 13.08.2012 do 30.11.2012 w formie wspierania realizacji zadania Prezydenta Miasta Zamość, współfinansow. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu systemowego MCPR w Zamościu z Działania 7.1. POKL.

W projekcie bierze udział 13 osób potrzebujących z miasta Zamościa, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Nabór został przeprowadzony wspólnie z pracownikami socjalnych MCPR i realizatorami zadania  SNSwZ.
W ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (KIS) prowadzony jest proces reintegracji społeczno-zawodowej z użyciem instrumentów aktywnej integracji, dostosowany do oczekiwań grupy, m.in. kurs podstaw obsługi komputera z Internetem.
Uczestnicy zadania biorą udział w zajęciach stacjonarnych (w każdy poniedziałek) oraz środowiskowych. Przez 3,5 m-ca skorzystają z wybranych warsztatów edukacyjno-integracyjnych, zawodowych oraz treningów, otrzymają wsparcie psychologa/doradcy zawodowego, radcy prawnego. Równolegle od 10 września br. 8 osób podjęło prace  społecznie użyteczne, których organizatorem jest Stowarzyszenie.
Pod koniec września i w październiku animator z częścią uczestników przeprowadzi akcję sprzątania podwórek osób starszych, porządkowania placu, sadzenia krzewów ozdobnych - w celu pobudzenia aktywności z poczuciem wspólnoty sąsiedzkiej oraz spotka się z mieszkańcami Osiedla Promyk i osobami mającymi wpływ na decyzje osiedlowe. Działania na osiedlu zakończy mini piknik integracyjny z określeniem efektów pracy w lokalnym środowisku.
Planowany wyjazd studyjny do Bałtowa (październik) w celu praktycznego zetknięcia się z dobrymi praktykami ekonomii społecznej (firm społecznych) połączony z rekreacją, podniesie kompetencje uczestników, będzie bodźcem do uzupełniania umiejętności lub kwalifikacji ułatwiających powrót na trudny zamojski rynek pracy.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41