Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktualności Czerwiec 2012

Czerwiec 2012

W czerwcu 2012 r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację zadań:

 • "Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w realizacji kontraktów socjalnych" - dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 • "Usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 15 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu" - zlecone przez Prezydenta Miasta Zamość.

Czerwiec był okresem intensywnych spotkań, rozmów rekrutacyjnych, również początkiem działań projektowych dla dwóch grup docelowych.
14 czerwca rozpoczęły się zajęcia merytoryczne w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej partnerem MCPR i PUP w Zamościu w realizacji kontraktów socjalnych". Wyjazdowe zajęcia "Z akademii motywacji" odbyły się 16 czerwca w Krasnobrodzie, były też doskonałą okazją do wzajemnej integracji uczestników i przedstawicieli instytucji partnerskich (SNSwZ, MCPR i PUP w Zamościu) realizujących zadanie oraz budowania atmosfery współpracy i zaangażowania.

 

W ramach cyklu edukacyjno-szkoleniowego oraz doradztwa (grupowe/ indywidualne) w Klubie Integracji Społecznej (KIS) do grudnia 2012, 14 uczestników zostanie przygotowanych do podjęcia zatrudnienia wspieranego i efektywnego poruszania się na rynku pracy.


Zajęcia merytoryczne odbywają się we wtorki i środy, w pozostałych dniach każdego tygodnia uczestnicy w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych, m.in. uczą się pracy zespołowej, samopomocy i "bycia potrzebnym".
Podczas zajęć stacjonarnych uczestnicy nabywają i doskonalą swoje kompetencje społeczne, z udziałem specjalistów będą pracować nad swoim wizerunkiem zawodowym, będą mieli okazję dostrzec zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje własnych działań. Nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy w aspekcie zatrudnienia oraz samozatrudnienia jakie oferuje ekonomia społeczna. Już w czerwcu, 8 uczestników podjęło prace społecznie użyteczne m.in. na Osiedlu Promyk, na terenie Zamojskiej Starówki.
W ramach realizacji projektu w roku 2013, każdy uczestnik będzie objęty formą zatrudnienia wspieranego (prace społecznie użyteczne, staże, zatrudnienie okresowe w pełnym wymiarze czasu pracy) mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do podjęcia pracy i utrzymania się w zatrudnieniu.

14 czerwca rozpoczął się cykl spotkań w ramach realizacji usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 15 osób w ramach KIS dla MCPR w Zamościu. Zajęcia integracyjno - edukacyjne prowadzone są w czwartki i piątki w godz. 12.20-18.30 i będą realizowane do 17 grudnia 2012. Zakres spotkań obejmuje:

 • warsztaty aktywizacyjne i samopomocowe, z formułowaniem grup samopomocowych;
 • warsztaty szkoleniowo-edukacyjne przygotowujące uczestników do pełnienia ról społecznych i zawodowych;
 • warsztaty z przedsiębiorczości/ekonomii społecznej zmierzające do tworzenia lokalnych podmiotów przedsiębiorczości społecznej lub samozatrudnienia;
 • wyjazdową integrację grupy oraz piknik integracyjny.

 

Usługi doradztwa indywidualnego/grupowego (doradca zawodowy, radca prawny i inni specjaliści w miarę potrzeb) mają na celu rozwiązywanie bieżących problemów uczestników. Usługa zlecona przez Prezydenta Miasta Zamościa, dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie systemowe 7.1. POKL realizowane przez MCPR Zamość.
Zaplanowane działania ukierunkowane są na odbudowanie i podtrzymanie u osób uczestniczących w Klubie Integracji Społecznej przy SNSwZ umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41