Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktualności RAZEM ŁATWIEJ

RAZEM ŁATWIEJ

Od sierpnia 2011 rozpoczęły się spotkania trzeciej grupy w Klubie Integracji Społecznej przy SNSwZ (KIS) - wspieranej zadaniem i środkami Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na wstępie zapoznaliśmy się z organizacją zajęć w klubie, ofertą i zasadami uczestnictwa. Podczas pierwszych zajęć, prowadzonych przez pracownika socjalnego MCPR w Zamościu poznaliśmy instrumenty i możliwości wsparcia instytucji pomocy społecznej. O motywacji, komunikacji, asertywności i konfliktach społecznych zdobywaliśmy wiedzę praktyczną na kolejnych spotkaniach integracyjno-edukacyjnych. Zajęcia z savoir-vivre pozwoliły nam doskonalić umiejętności stosowania określonych norm postępowania w życiu codziennym.

 

 

 

 

Kurs obsługi komputera z Internetem pozwolił części z nas wykazać się swoimi umiejętnościami "informatycznymi", pozostali dzielnie starali się dotrzymać kroku przy wsparciu cierpliwego trenera- specjalisty.

W dniach 15-17 września br. grupa KIS uczestniczyła w seminarium z warsztatami w Krasnobrodzie. Warsztaty pozwoliły nam zapoznać się z wielowymiarowością ekonomii społecznej i zagadnieniami współczesnego rynku pracy. Podczas zajęć pojawiało się pytanie: Czy jestem gotowy-(a) do zmian? - część uczestników odpowiadała twierdząco. Wraz z uczestnikami z KIS Dubienka, pod opieką przewodnika zwiedzaliśmy piękne zakątki Wschodniego Roztocza. Uzyskana wiedza, nawiązanie kontaktów są dla nas cenne.

27 października 2011 uczestniczyliśmy w V Hetmańskich Targach Pracy i Edukacji, których współorganizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu - Partner zadaniowy. Targi pracy były okazją poznania możliwości zatrudnienia na zamojskim rynku pracy, oraz umożliwiły nam kontakt z pracodawcami. Pracodawcy przygotowali materiały informacyjne i katalogi targowe, które udostępniono uczestnikom.

Od listopada rozpoczął się cykl edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości społecznej w KIS.  Podczas zajęć skupiliśmy uwagę na aspektach funkcjonowania organizacji pozarządowej: stowarzyszenia. Na ćwiczeniach dyskutowaliśmy nad potrzebami i efektywnością działalności takich organizacji w Zamościu. Część uczestników wykazuje zainteresowanie utworzeniem organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju, podniesienia jakości życia grup społecznych, co jednocześnie umożliwiałoby samozatrudnienie części członków. Po prezentacji filmów o działalności podmiotów ekonomii społecznej (w kraju i na Lubelszczyźnie) i w wyniku dyskusji, zainteresowanie tą tematyką w grupie, wyraźnie wzrosło.

Przed nami tematyka spółdzielczości socjalnej połączona z wizytą studyjną w Przedsiębiorstwie Społecznym EMAUS w Krężnicy Jarej i Centrum Integracji Społecznej Chełm (dobre praktyki).

Można śmiało stwierdzić, że po trzech miesiącach utworzyła się silna grupa samopomocowa. Uczestnicy utrzymują kontakty między sobą na co dzień, rozwiązują problemy we własnym gronie, w przypadku trudności zwracamy się do prowadzących KIS, Partnerów zadaniowych (MCPR i PUP w Zamościu) i śmiało o nich mówimy, prosząc o wsparcie.

Dzięki uzyskanej wiedzy, motywacji i zachęcaniu do działania, mamy możliwość utworzenia organizacji lub efektywnego poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy i w lokalnej zamojskiej społeczności.

Uczestniczka Ola

 

Zadanie: Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych.

Partnerski projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00