Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

"Promykowa Ekipa" w akcji

W ramach realizacji zadania Program Aktywno?ci Lokalnej na terenie Miasta Zamo?? w 2012 roku w zakresie wsparcia osb pozostaj?cych bez pracy "Przeciw wykluczeniu" w dniach 2-5 pa?dziernika 2012r. zosta?a przeprowadzona akcja aktywno?ci lokalnej na Osiedlu Promyk w Zamo?ciu. Animator lokalny wraz z "Promykow? Ekip?" (13 osb) w pierwszym dniu akcji sadzili zakupione drzewka i krzewy ozdobne.

Więcej…
 

Seminarium w Krasnobrodzie - razem mo?emy wi?cej

W ramach partnerskiej wsp?pracy Stowarzyszenia Wspierania Aktywno?ci Spo?ecznej "Stella" z Dubienki i Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamo?ciu - realizuj?ce oddzielne zadania MPiPS "Klub Integracji Spo?ecznej partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktw socjalnych" zosta?o przeprowadzone seminarium w Krasnobrodzie (20-22 wrze?nia 2012 r.).
Podczas 3-dniowego pobytu, Partnerzy i kluczowi realizatorzy z udzia?em 20 uczestnikw Klubw Integracji Spo?ecznej z Wierzbicy i Zamo?cia (KIS) przeprowadzili spotkania integracyjne, warsztaty, panele dyskusyjne oraz wycieczk? po Roztoczu.

Więcej…
 

Przeciw wykluczeniu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu rozpocz??o realizacj? zadania: Program Aktywno?ci Lokalnej na terenie Miasta Zamo?? w 2012 roku w zakresie wsparcia osb pozostaj?cych bez pracy "Przeciw wykluczeniu".
Zadanie publiczne realizowane w okresie 13.08.2012 do 30.11.2012 w formie wspierania realizacji zadania Prezydenta Miasta Zamo??, wsp?finansow. z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Projektu systemowego MCPR w Zamo?ciu z Dzia?ania 7.1. POKL.

Więcej…
 

Razem po Roztoczu

W czasie realizacji "Us?ug reintegracji spo?ecznej i zawodowej dla grupy 15 osb w ramach Klubu Integracji Spo?ecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu" zrealizowano Modu? IV: wyjazdowa integracja grupy i piknik.

We wtorek 21 sierpnia uczestnicy Klubu Integracji Spo?ecznej wyruszyli z opiekunami na zwiedzanie Zwierzy?ca i okolic. Grup? oprowadza?a pani Helena Kasprzyk - przewodnik turystyczny.

Więcej…
 

Czerwiec 2012

W czerwcu 2012 r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu rozpocz??o realizacj? zada?:

 • "Klub Integracji Spo?ecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu i Powiatowego Urz?du Pracy w Zamo?ciu w realizacji kontraktw socjalnych" - dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej;
 • "Us?ugi reintegracji spo?ecznej i zawodowej dla grupy 15 osb w ramach Klubu Integracji Spo?ecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu" - zlecone przez Prezydenta Miasta Zamo??.
Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31