Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację 2 zadań publicznych:

I. Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w realizacji kontraktów socjalnych-edycja 2014/2015;

Partnerski projekt realizowany w okresie 10 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 r., współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu".
W I-połowie czerwca br. zrekrutowano 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w zadaniu. W oparciu o zawarte kontrakty socjalne (zawierają pracownicy socjalni MCPR w Zamościu) procesem reintegracji społeczno-zawodowej objęto10 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej przy SNSwZ.
Zajęcia merytoryczne wg Programu, od dnia 18 czerwca br. rozpoczęły cykl edukacyjno-szkoleniowy w ramach Zadania Nr 1 w 2014 r. Projekt obejmuje m.in.:

 • prowadzenie zajęć i warsztatów aktywnej integracji, szkolenie konserwator terenów zewnętrznych z oczyszczaniem opasek przyjezdniowych i chodników (robotnik gospodarczy);

 • wizytę studyjną do "Wioski Gotów" w Masłomęczu i CIS Mieniany-działania motywacyjne, integrujące grupę oraz poznanie działalności podmiotów ekonomii społecznej (PeS);

 • w ramach reintegracji zawodowej uczestników w 2014 i 2015 roku zostaną zorganizowane i prowadzone przez SNSwZ prace społecznie użyteczne (PSU) w jednostkach użyteczności publicznej: 8 osób do 3,5 miesiąca w 2014 oraz 6 osób do 4 miesięcy w 2015 r.

 • zatrudnienie wspierane w 2015 r. prowadzone przy ścisłej współpracy SNSwZ i PUP w Zamościu, w tym 6 osób otrzyma zatrudnienie w SNSwZ (etat przez 2 miesiące).

II. Usługa prowadzenia zajęć reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 14 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu;

usługa zlecona MCPR w Zamościu w ramach realizacji projektu systemowego, współfinansowana ze środków EFS pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa".
3 lipca 2014r. SNSwZ rozpoczęło realizację usługi. Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej odbywają się we wtorki i czwartki, z terminem realizacji do 28 lutego 2015r.
Proces reintegracji społeczno-zawodowej obejmuje:

 • warsztaty aktywizacyjne i samopomocowe z formułowaniem grupy samopomocowej,

 • warsztaty szkoleniowo-edukacyjne przygotowujące uczestników do pełnienia ról społecznych i zawodowych,

 • warsztaty z przedsiębiorczości/ ekonomii społecznej,

 • działania z zakresu reintegracji zawodowej, w tym organizacja i prowadzenie PSU dla min. 10 osób objętych wsparciem,

 • wyjazdowa integracja grupy (Zwierzyniec i okolice).

Uczestnicy podczas zajęć w KIS nabędą praktyczne umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne (zajęcia komputerowe z Internetem), jak rozmawiać z pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia z autoprezentacji uzmysłowią uczestnikom jak ważny jest własny wizerunek i sposób zaprezentowania się. W późniejszym okresie uczestnicy dowiedzą się jak założyć stowarzyszenie lub spółdzielnię socjalną bądź podjąć własną działalność gospodarczą.
Przeprowadzenie powyższych działań ma na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestników KIS umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Reintegracja zawodowa da możliwość nauczenia się pracy zespołowej i bycia odpowiedzialnym w ramach wykonywania PSU.

 

 

 

Zapraszamy do czynnego udziału w projekcie "Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim" .

Więcej informacji na stronie http://www.eslubelskie.pl/strona,ogloszenie-o-naborze-formularzy-rekrutacyjnych-do-projektu-wsparcie-in

Załączniki:

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: "Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko - zamojskim", który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu - Partner wspierający.

 

Więcej…
 

Kobiety biorą własne sprawy w swoje ręce

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu kończy realizację zadania "Kobiety na swoim" współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013 - zadanie realizowane w IV kwartale br.

12 kobiet w listopadzie i grudniu odbyło cykl warsztatów "Zakładamy stowarzyszenie" (10-dni). Panie wraz ze specjalistami brały aktywny udział w określaniu: celów działalności tworzonego stowarzyszenia, nazwy, statutu i wyborze organów prowadzących. Założono organizację o nazwie: Stowarzyszenie Kobiety Na Swoim, która liczy 19 członków.

 

Więcej…
 

"Kobiety na swoim"

W dniu 07 października 2013 w Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację projektu "Kobiety na swoim" współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009-2013). Projekt skierowany jest do 12 kobiet zamieszkałych na terenie miasta Zamość, uczestniczek/absolwentek Klubu Integracji Społecznej przy SNSwZ.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09